logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 企划文宣(应用文书) > 人力资源

苏教版语文一级上册识字1.ppt 41页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
比一比,读一读 八---入 九---几 土---去 田---里 三(shān sān) 四 (sì shì) 山(shān sān) 十 (shí sí ) 一 ( yī ī ) 五(wǔ ǔ) ( ) 朵 向 日 kuí 四 ( )只 鸡 五 一心一意(yì) 三心二意 四面八方 五光十色 六六大顺(shùn) 七手八脚 七上八下 九九归一 十全十美 谜语 一线二线三四线, 五六七八九十线, 千条线,万条线, 掉进河里都不见。 * 识字1 一 去 二 三 里, 烟 村 四 五 家, yí qù èr sān lǐ yān cūn sì wǔ jiā 亭 台 六 七 座, 八 九 十 枝 花。 tíng tái liù qī zuò bā jiǔ shí zhī huā 一 去 二 三 里, yí qù èr sān lǐ 烟 村 四 五 家, yān cūn sì wǔ jiā 亭 台 六 七 座, tíng tái liù qī zuò 八 九 十 枝 花。 bā jiǔ shí zhī huā 一 去 二 三 里, 烟 村 四 五 家, 亭 台 六 七 座, 八 九 十 枝 花。 一 去 二 三 里, 烟 村 四 五 家, 亭 台 六 七 座, 八 九 十 枝 花。 tíng tái yān zuò zhī 亭 台 烟 座 枝 烟(yān)村 亭(tíng)台 座(zuò)位 树枝(zhī) 花(huā)朵 亭台 领奖台 主席台 返回 十 七 亭 六 一 枝 八 九 二 三 五 四 竖中线 左下格 右下格 左上格 右上格 横中线 认识田字格 田字格,四方方,写好汉字它来帮。 左上格、左下格,右上格、右下格。 横中线、竖中线,各个方位记心间。 yī 一像蚕宝宝,腰细头尾圆 一 èr 二 下一横,多出的部分要相等 sān 三 三横画分均匀,中间短,下最长 sì 四 梯形框,扁又扁,里面藏个无钩儿 wǔ 五 五的左边下楼梯,一横更比一横低. liù 六 伸手盖两脚,两脚都落地 qī 七 跷跷板,翘得高,左边低,右边高 bā 八 撇头和捺头,伸手抱小球. jiǔ 九 撇画向左让,横斜弯钩长 shí 十 横画左边低,竖画下面长 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 一 三 二 四 五 六 七 八 九 十 ( )朵 花 六 ( )个女孩 八 * * * ハ

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556