logo

您所在位置网站首页 > 海量文档  > 幼儿/小学教育 > 小学教育

弟子规上面拼音注释打印版12.doc 12页

本文档一共被下载: ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。

  • 支付并下载
  • 收藏该文档
  • 百度一下本文档
  • 修改文档简介
全屏预览

下载提示

1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
dì zǐ guī 弟 子 规zǒng xù 【总 叙】 dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào 【入则孝】 fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn 父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shùn chéng 父 母 教 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng 冬 则 温 夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn 出 必 告 反 必 面 居 有 常 业 无 变 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī 事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù 亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 谨 为 去shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū 身 有 伤 贻 亲 忧 德 有 伤 贻 亲 羞qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián 亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我 孝 方 贤 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng 亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 声 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn 谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 挞 无 怨 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng 亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 不 离 床 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué 丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 酒 肉 绝 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生 chū zé tì 【出 则 弟】 在日常生活中友爱兄弟姐妹 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中 解说:当哥哥姐姐的要能友爱弟妹,做弟妹的应做到恭敬兄姐,这样兄弟姐妹就能和睦而减少冲突,父母心中就快乐。在这和睦当中就存在孝道。 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯 解说:把身外所用的钱财物品看轻点,少计较,兄弟之间就不会产生怨恨 ;讲话时不要太冲动,伤感情的话要能忍住不说,那么不必要的冲突怨恨就会消失无踪。 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后 解说:不管是吃东西或喝饮料,要请长辈先用;如果和长辈坐在一起,要请长辈先坐;

发表评论

请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
用户名: 验证码: 点击我更换图片

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556