logo
当前位置: 网站首页 > 海量文档  > 教育文化 > 儿童教育
儿童教育
2020中考高高手语文 跟踪训练36   命题作文题库.ppt
13页

2020中考高高手语文 跟踪训练36 命题作文题库.ppt

跟踪训练36命题作文题库[统一要求:①立意自定,选择自己熟悉的人、事、物、景作文,表达自己的真情实感。②文体自选(诗歌除外),可记叙经历、编写故事、抒发情感、发表议论、介绍说明等,不少于600字。③切勿抄袭,切勿泄露个人信息(相关的人名、校名和地名)。④书写工整规范。]1.(2019·百色)2019,是特殊的一年,新中国成立70周年,百色起义90周年。美好的时光里,也许有让你铭记在心的人、事、物、景;或温暖你的心扉,让你如沐春风;或鼓舞你的斗志,让你扬帆起航;或启迪你的心灵,让你豁然开朗;或陶冶

2019-11-07

2020中考高高手语文 跟踪训练34   古诗文联读文本E——辛弃疾和林逋.ppt
16页

2020中考高高手语文 跟踪训练34 古诗文联读文本E——辛弃疾和林逋.ppt

跟踪训练34古诗文联读文本E——辛弃疾和林逋(一)辛弃疾【甲】醉里挑灯看剑,梦回吹角连营。八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声,沙场秋点兵。马作的卢飞快,弓如霹雳弦惊。了却君王天下事,赢得生前身后名。可怜白发生!(辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》)【乙】绕床饥鼠,蝙蝠翻灯舞。屋上松风听急雨,破纸窗间自语。平生塞北江南,归来华发苍颜。布被秋宵梦觉,眼前万里江山。(辛弃疾《清平乐·独宿博山王氏庵》【丙】辛弃疾字幼安,齐之历城人。时虞允文当国,帝锐意恢复,弃疾因论南北形势及三国、晋、汉人才,持论劲直。

2019-11-07

2020中考高高手语文 跟踪训练33   古诗文联读文本D——柳宗元和嵇康.ppt
22页

2020中考高高手语文 跟踪训练33 古诗文联读文本D——柳宗元和嵇康.ppt

跟踪训练33古诗文联读文本D——柳宗元和嵇康(一)柳宗元【甲】童区寄传柳宗元童寄者,柳州荛①牧儿也。行牧且荛。二豪贼劫持,反接,布囊其口,去,逾四十里,之虚②所卖之。寄伪儿啼,恐栗,为儿恒状。贼易之,对饮,酒醉。一人去为市;一人卧,植刃道上。童微伺其睡,以缚背刃,力下上,得绝,因取刃杀之。逃未及远,市者还,得童,大骇,将杀。童遽曰:“为两郎僮,孰若为一郎僮耶?彼不我恩也。郎诚见完与恩,无所不可。”市者良久计曰:“与其杀是僮,孰若卖之?与其卖而分,孰若吾得专焉?幸而杀彼,甚善!”即藏其尸,持童抵主

2019-11-07

2020中考高高手语文 跟踪训练29   古诗文比较阅读9组.ppt
47页
2020中考高高手语文 跟踪训练28   古诗词比较阅读10组.ppt
12页

“原创力文档”前称为“文档投稿赚钱网”,本站为“文档C2C交易模式”,即用户上传的文档直接卖给(下载)用户,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有【成交的100%(原创)】。原创力文档是网络服务平台方,若您的权利被侵害,侵权客服QQ:3005833200 电话:19940600175 欢迎举报,上传者QQ群:784321556